Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Bilişsel Terapi

Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi ilk sonuç çalışmasını yayınladığı yıldan – yani 1977- beri detaylı bir şekilde test edilmektedir. 500’ den fazla çalışmanın sonucu bize göstermektedir ki psikiyatrik bozukluklar, psikolojik sorunlar üzerinde bilişsel davranışçı terapinin etkililiği kanıtlanmıştır.

 

Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapi, terapi yöntemlerinden biridir. Bireylerin davranışlarını ve duygulanımlarını irdeleyen psikoloji modellerinden hareketle geliştirilmiştir. Felsefi bir düşünür olan Epiktetos’un düşüncelerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır. Epiktetos’a göre insanı rahatsız eden şeyler olaylar değil, olaylara yükledikleri anlamlardır. Bir örnek olay üzerinden düşünecek olursak Ahmet yolda yürürken arkadaşı Mehmet’in ona bakıp selam vermediğini görür. Bu durumda ‘’Mehmet’in de burnu havaya kalktı bana selam vermiyor şuna bak derse’’ bu bir biliş yani düşüncedir. Bu bilişe sahip olduğu için Mehmet’e kendisinin öfkelenerek selam vermeyi bırakması davranıştır. Tam tersi bir örnek olarak Ahmet acaba Mehmet’in bir derdi mi var beni fark etmedi şeklinde bir bilişi olsaydı, belki üzülecek ya da merak duygusu hissedecekti, bu duygularla da Mehmet’i arayıp nasıl olduğunu soracaktı.

Aynı olaydan birbirinden çok farklı düşünce, duygu ve davranışlar ortaya çıkabilir. Yani olaylara yüklediğimiz anlamlar bizim düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı belirlemektedir.

Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapi çok yönlü bir kuramdır. Bilişsel psikoloji ve davranış psikolojisinin harmanlanmış hali olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Tek bir bilişsel davranışçı terapi şekli de yoktur. Bazı uzmanlar daha davranışçı tekniklerle bilişsel davranışçı terapi uygularken bazı uzmanlar daha çok bilişsel psikolojiyi tercih etmektedir. Kuramın temelini anlamak için bilişsel psikoloji ve davranış psikolojisi hakkında fikir sahibi olmak yerinde olacaktır.

Kayseri Bilişsel Terapi, insan zihnin çalışma ilkelerini ve işlevlerini inceleyen, insan zihnini ele alan ve bilimsel çalışmaları konu alan psikoloji kuramıdır. Bilişsel psikoloji tüm bireylerin içinde yaşadıkları dünyaya yönelik modeller oluşturduğunu ileri sürer.

Davranışçı kuram ise diğer bilim dalları gibi psikolojiyi gözlenebilen, ölçülebilen bir bilim dalı haline getirmek istemiştir ki bunu yapmıştır da davranışçı ekol ile psikoloji dünyasına gözlem ve deneye dayalı bilimsel yöntem girmiştir.

Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapi ve Temel Kavramları

Otomatik Düşünce: Bilişsel davranışçı terapide odak noktası olan otomatik düşünceler, daha çok sıkıntı anlarında ortaya çıkan zihnin akışı içerisinde olan duruma has bilişlerdir. Engellenemezler, yönlendirilemezler ve istemli değildirler, zihinde o anda olup biten bilişlerdir, şu an bu yazıyı okurken bile zihninize bazı düşünceler gelirler ve giderler. Çoğunlukla bu düşünceler fark edilmezler ancak bu düşüncenin bize hangi duygular ile eşlik ettiği fark edilir.

Örneğin: Evdeki bir eşyayı kırdığınız anda zihninize gelen ‘’Her şey benim suçum’’ bilişi bir otomatik düşüncedir. Ancak bunu fark etmezken yaşadığımız vicdan azabını fark ederiz.

Ara İnançlar: Otomatik düşüncelerinin altında yer alır bireyin dile getirmese de inandığı ara inançlar, sayıltılar ve kurallardır. Kuralları ve sayıltıları belki dile dökmeyiz ancak davranışlarımızın görünmeyen düzenleyicileridir. Bu kurallar dile gelmeye gerek duyulmayacak kadar içselleştirilmiştir. Şöyle düşünecek olursak eğer doğruyu söylerdiğinizde  sizin için sonuçları olumsuz olacak bir seçenek varken siz yine de doğruyu söylüyorsanız ‘’Her ne koşul ve durumda olursan ol doğruyu söyleyip dürüst olmalısın’’ şeklinde bir inancınız olduğunu gösterir. Terapide bu düşünceler sorgulanır.

Bazen bu inançlar çarpıktır ve gerçeği yansıtmadıklarından bizim için faydadan çok zarar getirerek günlük işlevimizi bozucu hale getirirler. Bu düşüncelere örnek verecek olursak:

‘’ İyi insanlar sinirlenmemelidir’’ ‘’Eğer arkadaşlarıma hayır dersem sevilmem’’ ‘’Duygularımı kimseye göstermemeliyim’’ ‘’Hiç hata yapmamalıyım’’ Bu düşüncelere baktığımızda gerçekçi olmadığını ve kişinin üzerinde bir baskı oluşturduğunu görüyoruz.

Temel İnançlar: İşlevsiz sayıltı ve kuralları incelediğimiz zaman bizi en temelde en derinde yer alan temel inançlara götürür. Bu en temeldeki inançlar kişisel ve sosyal ortamlarımızı nasıl düzenlediğimizi, kendimizi ve dünyayı nasıl algıladığımızı ve anlamlandırdığımızı belirler. Temel inançlar koşulsuz ve salt inançlardır. ‘’Yetersizim’’ ‘’Sevilmiyorum’’ gibi. Bilişsel davranışçı terapinin önemli kuramcılarından biri olan Beck, temel inançların çaresizlik, sevilmeme ve değersizlik gibi üç ana başlık altında birleştirmiştir.

Çaresizlik Temel İnançları: Daha çok, bir şeyi başarma yeterliliği, yapabilme, kendini koruma ve başka insanlarla kıyaslanma üzerine kuruludur. Bu inançlar şu sözcüklerle karşılık bulabilir.
‘’Yetersizim’’ ‘’Beceriksizim’’ ‘’Yeteneksizim’’ ‘’Güçsüzüm’’ ‘’Zayıfım, muhtacım’’ ‘’Diğerleriyle yarışamam, kaybederim’’

Sevilmeme Temel İnancı: Daha çok, duygusal eksikliklerle ilgilidir. Bu inançlar şu sözcüklerle karşılık bulabilir.
‘’Hoşlanılmayacak, sevilmeyecek, sıkıcı biriyim’’ ‘’Sevilmiyorum, istenmiyorum, önemsenmiyorum’’ ‘’Her zaman reddedildim, yine reddedileceğim beni kimse sevemez.’’

Değersizlik Temel İnancı: Daha çok, kötü biri olduğuna inanmayı barındırır.
‘’Yaşamayı hak etmiyorum.’’ ‘’ Tehlikeli, zarar verici ve zehirliyim, dokunduğum her şeyi mahvederim.’’

 

BİLİŞSEL İŞLEMLEME TİPLERİ

Bilişsel yapıda yer alan bazı işlevsiz inançlar, sayıltılar bireyin düşüncesini biçimlendirir ve psikopatolojik sonuçlara yer açarlar. Bunlara bilişsel işlemleme ya da bilişsel tuzak denir. Bunlar her insanda belli düzeyde vardır, olmalıdır da ancak bazen bunlara sıkı sıkıya inanırız ve bu yaşamımızı işlevsiz hale getirir. Önemli olan bunları ne ölçüde ve ne kadar gerçekçi şekilde kullandığımızdır. Bilişsel işlemleme tipleri şunlardır:

Keyfi Çıkarsama: Destekleyici kanıtlar olmadığı halde bir düşünceye inanmasıdır.
‘’Bana acıdığı için beni sevdiğini söylüyor’’

Seçici Soyutlama: Olayları bağlamdan kopartarak sadece bir detaya- genellikle olumsuz olana- odaklanmaktır.
Örneğin Elif saçını yeni kestirmiştir ve herkes çok güzel olmuş demiştir ancak Betül eski saçın daha güzeldi çok kısa olmuş dediğinde diğer eleştirileri göz ardı edip sadece ona odaklanmaktır.

Aşırı Genelleme: Sınırlı sayıdan deneyim ya da veriden yola çıkarak bütünün de öyle olduğuna inanmaktır.


Bir kez aldatılan Semih ‘’Tüm kadınlar böyle, güvenilmezler.’’ Diye düşünmektedir. Bu gerçekçi bir düşünce değildir çünkü Semih tüm kadınları tanımamaktadır.

Büyütme- Küçültme: Bu bilişsel tuzağa düşen kişiler genelde olumsuz olayları büyütme , başardıkları olumlu şeyleri ise küçültme eğilimindedirler.
Ya Hep Ya Hiç Şeklinde Düşünme: Bir şey ya tam olarak vardır ya da yoktur düşüncesi hakimdir. ‘’Eğer mükemmel değilsem, başarısızım’’ gibi.
Kişiselleştirme: Tüm olayları kendi şahsına yönelik olarak algılar, özellikle sıkıntıda olan bireyler otomatik olarak kendine odaklanırlar.
‘’Ben varım diye gelmedi’’ ‘’Bana güldüler kesin’’

Felaketleştirme: Gelecekle ilgili sonuçları düşünürken tamamen olumsuza odaklanmaktır. ‘’Sınavım iyi geçmedi, kesin başarısız bir insan olacağım.’’
Zihin Okuma: Başkalarının ne düşündüğünü sormadan, dinlemeden onlar adına karar vermektir.
‘’Sormama gerek yok, benden nefret ediyor.’’

Meli/Malı Düşünce Tarzı: Bu düşünce biçiminde dünyanın nasıl olması gerektiği, kendisinin ve başkasının nasıl davranması gerektiğine dair kalıplar vardır. Bu kalıpların aksi bir durum olursa sonucu felaketleştirmektedir.
       ‘’İnsanlar haksızlık yapmamalıdır.’’ ‘’Eşler kavga etmemelidir.’’

Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi Hangi Problemlerde Kullanılır ?

Kayseri Anksiyete bozuklukları
Kayseri Obsesif kompulsif bozukluk
Kayseri Panik bozukluk
Kayseri Hipokondriyazis
Kayseri Travma sonrası stres bozukluğu
Kayseri Yaygın anksiyete bozukluğu
Kayseri Depresyon
Kayseri Cinsel işlev bozuklukları
Kyseri Çift tedavileri ve aile terapileri
Kayseri Alkol ve madde kötüye kullanımı
Kayseri Yeme bozuklukları
Kayseri Somatoform bozukluklar
Kayseri Sosyal fobi
Kayseri Özgül fobiler
Kayseri Tik gibi çeşitli davranış problemleri
Kayseri Yeme bozuklukları
Kayseri Ayrıca KDT’nin aşağıda yer alan diğer durumlarda da tedaviye katkı sağladığı gösterilmiştir:
Kayseri Şizofreni
Kayseri İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk)
Kayseri Öfke kontrolü
Kayseri Kişilik bozuklukları
Kayseri Ağrı kontrolü
Kayseri Çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama
Kayseri Uyku bozuklukları


Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapiye Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

En önemli adım amacınızı belirlemenizdir. Terapiye gelmekte ki amacınız nedir? Terapi süreci bittikten sonra evde, işte, ilişkinizde neler değişsin istiyorsunuz? Değişime hazır mısınız?

Terapistinizle birlikte bu sorulara cevap bulabilir ve işlevsiz düşünce, duygu ve davranışlarınızı işlevsel hale getirebilirsiniz. Sarı Psikoloji olarak Kayseri'de sizlerin yanındayız. Bireysel, yüzyüze ve Online  Terapi seçenekleri mevcuttur. 15 dakikalık Ücretsiz Ön Görüşme imkanından yararlanabilirsiniz. 

 

Psikolojik Danışman Mehmet Tuz |Kayseri Psikolog | Aile Danışmanı | Kayseri Psikolog Randevu