Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Depresyon

Kayseri Depresyon Tedavisi / Psikoterapi

Kayseri Depresyon nedir?
Kayseri Depresyon, nasıl hissettiğinizi, düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır. 

Kayseri Depresyon; haftalarca veya aylarca süren isteksizlik, hayattan zevk alamama, özgüvende kademeli düşüş ve yoğun umutsuzluk gibi olumsuz duyguları içeren duygusal bir bozukluktur. Depresyon genellikle suçluluk, değersizlik ve çaresizlik gibi duyguları beraberinde getirir. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere neden olabilir. 

Kayseri Depresyon Nedenleri Nelerdir? 
Depresyonun kesin nedeni belirsizdir. Depresyonun gelişmesinde genetik faktörlerin etkili olduğu görülse de depresyona neden olabilecek genlerin belirlenmesi için araştırmalar devam etmektedir. Depresyonun bireyin beyninde fizyolojik değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Bu değişikliklerin önemi belirsizdir, ancak araştırmacılar bu değişikliklerin depresyonun altında yatan nedeni belirlemeye yardımcı olacağına inanmaktadır. 

Hormonal değişiklikler hamilelik, tiroid problemleri veya menopoz sonrası ortaya çıkabilir. Hormonal dengedeki bu değişiklikler de depresyona neden olabilir. Doğal olarak oluşan kimyasallar, depresyon gelişiminin nedenlerinden biri olabilir.

Çeşitli çalışmalar; nörotransmitter işlevindeki değişikliklerin nöral devrelerle nasıl etkileşime girdiğini keşfetmenin, depresyonun temel nedenini bulmada ve gerekli tedavileri uygulamada aktif rol oynayabileceğini göstermektedir.
 Ayrıca depresyon gelişimine yol açabilecek nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
• Düşük benlik saygısı, kendini eleştirme ve abartma, aşırı karamsarlık gibi bazı kişilik özellikleri,
• İstismar, ölüm ve kayıp gibi aşırı üzüntüye yol açabilecek travmatik veya stresli olaylar, 
• Aile sorunları, ilişkiler, iş veya okul sorunları 
• Genetik faktörleri göz önünde bulundurun, akrabaların veya aile üyelerinin alkol kötüye kullanımı, bipolar bozukluk, depresyon veya intihar öyküsü var. 
• Sosyal çevreden kendini soyutlama, şiddetli alkol, sigara veya uyuşturucu kullanımı, 
• Şeker hastalığına neden olabilecek fazla kilo veya obezite, 
• Felç, kanser, kronik ağrı, kalp hastalığı gibi ciddi veya kronik hastalıklar varsa,
• Tansiyon ilaçları ve uyku hapları gibi bazı ilaçları kullanımı 
 Tedavi edilmezse depresyon daha da kötüleşebilir. Bu ihmal edilen durum duygusal, davranışsal ve sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi, kişinin yaşamının tüm yönlerini etkileyen komplikasyonlara da yol açabilir.

 Kayseri Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon bir semptom grubudur. İlk iki belirtiye giriş kriteri denir. Depresyon tanısı için bu iki belirtiden en az birinin olması ve beş belirtinin en az iki hafta süreyle, kişinin yaşamını etkileyecek kadar şiddetli ve uzun süre devam etmesi gerekir.
 Depresyon Belirtileri 
 • Mutsuzluk, üzgün ruh hali, ağlama, 
• Hayattan zevk alamama, kayıtsızlık ve isteksizlik, 
• Değersizlik, suçluluk, hastalığın kendine ceza olduğunu düşünme, başarısızlık ve çaresizlik duyguları, • Tekrarlanan ölümler, intihar düşünceleri,
• Odaklanamama, kararsızlık, dalgınlık, 
• Psikomotor yavaşlama veya Ajitasyon,
• Uyku sorunları, uyuyamama, sık uyanma, erken uyanma, huzursuz, fazla uyuma, 
• İştah sorunları, iştahsızlık, kilo kaybı, aşırı yeme,
• halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, enerji eksikliği, 
Bu belirtiler depresyon hastalarının yaşamlarına ciddi sorunlar getirebilmekte ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde düşürebilmektedir. Çünkü bu insanlar sebepsiz yere kendilerini mutsuz veya çaresiz hissedebilirler. Bu durumlarda Kayseri Uzman Psikolog ekibimizden Randevu Al ' da ki formu doldurup bizlere ulaşabilirsiniz.

Kayseri Depresyon Nasıl Tedavi Edilir?

Depresyon, fiziksel hastalığa verilen normal bir tepki değildir ve etkili bir şekilde tedavi edilmelidir. Depresyon belirtileri az önce açıklanan özelliklere sahipse ve kişilerin yaşamını önemli ölçüde etkiliyorsa etkili bir şekilde tedavi edilmelidir. Depresyon da en önemli tedavi şekli psikoterapidir. 
Tedavinin amacı akut dönemde iyilik halinin sağlanması, sürdürme döneminde iyilik durumunun devamı, idame döneminde yeniden hastalanmanın engellenmesidir.

Kayseri  Depresyon Tedavisinin Aşamaları Nelerdir?
• Doğru tanı koyabilmek,
• Hastalara teşhis ve tedavi bilgilerini sağlamak ve tedavi anlaşmaları imzalamak,
• Tedavi yöntemini, süresini, yan etkilerini ve olası risklerini açıklamak,
• Tedavi kararlarını hastayla birlikte almak,
• En kısa sürede etkili tedaviye başlamak,
• İntihar riskini göz önünde bulundurmak,
• Hastaları hamilelik ve emzirme konusunda uyarmak,
• Terapinin gidişatını takip etmek 
Son araştırmalar, depresyonun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu göstermiştir. Günümüzde orta ve şiddetli depresyon tedavisinde en çok tercih edilen yöntem psikoterapötik uygulamalardır. Bilhassa bilişsel davranışçı terapi, depresyonu olan hastaların depresyona yol açan düşünce biçimini değiştirmesine ve olumlu bir bilişsel model oluşturmasına yardımcı olan en etkili tedavilerden biridir.

Kayseri Psikoterapi (Konuşma Terapi)

Psikoterapi (konuşma terapisi) Hafif ve orta şiddette depresyonda en sık tercih edilen tedavi türü psikoterapötik uygulamalardır. Psikoterapi genellikle haftada 1-2 saat sürer ve 10 - 15 hafta sürer. Psikoterapi uygulamalarından en sık kullanılan yöntemleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

Kayseri Bilişsel Davranışçı Terapi: BDT, irrasyonel düşünce kalıplarını tespit etmek ve ortadan kaldırmak için tasarlanmış kısa süreli bir terapidir.
Kayseri Kişiler Arası Terapi: Kişilerarası ilişki terapisi, birey ve çevre arasındaki ilişkinin ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu görüşüne dayanır. Kişilerarası ilişki terapisinde psikoterapistler, depresif bireylerin düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmelerine ve dış ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışır.

Kayseri Psikodinamik Terapi: Bireyde depresyonun temel nedenini ortaya çıkarmak için tasarlanmış uzun süreli bir psikoterapidir.

Kayseri EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Travmatik anıları ortaya çıkarmak için tasarlanmış bir psikoterapidir.

Kayseri’de Sarı Psikoloji Uzman Psikolog kadrosuyla Depresyon Tedavisi farklı psikoterapi yöntemlerini kullanarak başarılı bir sonuç almaktadır.

Kayseri Depresyon | Depresyon Tedavisi | Kayseri Depresyon Tedavi | Kayseri Psikolog |