Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Erken Boşalma

Kayseri Erken Boşalma Nedir ? Erken Boşalma Tedavisi Nasıldır? 

Erken boşalma, bireyin az miktarda cinsel uyarımla bile istem dışı boşalması diğer bir deyişle boşalmasını kontrol edememesi ya da istediği kadar erteleyememesidir. Tıbbi yönden bakılırsa, erken boşalma, kişinin boşalma refleksi üzerinde istemli kontrolünün olmaması ve istemli kontrolün öğrenilememiş olmasıdır. Süre asıl ölçüt olmamakla birlikte, cinsel birleşmeden önce boşalma ya da

1 dakikalık cinsel birleşme süresi kesin olarak erken boşalmadır. 4 ile 7 dakika arası ise ancak kişinin kendisinin ya da cinsel eşinin bu süreyi sorun olarak görmesi, cinsel ilişki sırasında tatmin sorunları yaşaması halinde erken boşalma olarak görülmektedir. Türkiye'de yapılan bir çalışmada erken boşalma oranı %20-30 arasındaydı. Bu oran ile her 4-5 erkekten birinin erken boşalma sorunu
yaşadığını söyleyebiliriz. Erken boşalma erkekler arasında yaygın bir sorundur. Kayseri’de Sarı Psikoloji cinsel terapi alanında uzman ekibiyle tedavi hizmeti vermektedir.

Kayseri Erken Boşalma Sorunu

Erken boşalma sorunu, erkeklerin konuşmaya çekindikleri, utandıkları bir sorun olmasına rağmen, sıklıkla rastlanan ve tedavisi olan bir sağlık problemidir. Erken boşalma sorunu olan erkekler için sorun başlangıçta küçük olabilir ancak süreç içerisinde artabilir. Bazı durumlarda erkekler erken boşalma sorunlarını cinsel partnerlerine göstermemeye çalışırlar. Bu durum çiftler arasında cinsel
 sorunlara yol açabilecek iletişim sorunlarına neden olabilir. Çiftlerin erken boşalma problemine yapıcı bir şekilde yaklaşmaları, uzman bir cinsel terapistten destek almaları erken boşalma sorununu
çözerek çiftler arası iletişim sorunlarını da gidermektedir. 

Çiftlerin erken boşalma problemine yapıcı bir şekilde yaklaşmaları, uzman bir cinsel terapistten destek almaları erken boşalma sorununu çözerek çiftler arası iletişim sorunlarını da gidermektedir.

Erken Boşalmanın Çeşitleri

Erken boşalma 4 grupta incelenir.

Ömür boyu görülen erken boşalma: Bu tip erken boşalma, ilk cinsel uyarılmayla gerçekleşir ve yaşam
boyu sürer. Genel olarak sık meydana gelmeyen erken boşalma tipidir. Çin ve Türkiye’de yapılan çalışmalar genel nüfusun %2,3 ila 3,2’si arasında görüldüğünü göstermektedir.

Kazanılmış erken boşalma: Daha sık rastlanan bir erken boşalma çeşididir. Sonradan ortaya çıkan fizyolojik ya da psikolojik bir değişiklik dolayısıyla görülebilir. Genel olarak % 3,9 ila %4,2 arasında gözlenir.

Değişken erken boşalma: Bu en yaygın erken boşalma türüdür. Genel olarak toplumda %8,5-11,4 oranında görülür. İlişki sırasında kişide bazen normal boşalma bazen de erken boşalma olur.

Duyusal (Öznel) erken boşalma: Bu erken boşalma çeşidinde aslında erkeğin erken boşalma problemi yoktur ancak kültürel ve psikolojik nedenlerden dolayı erken boşalma sorunu olduğunu sanmaktadır. Genel toplum nüfusunda gözlenme oranı %5,1-6,4 aralığındadır.

Kayseri Erken Boşalmanın Nedenleri

Erken boşalma nedenleri psikolojik ve biyolojik olarak iki kategoride incelenmektedir.

Biyolojik Erken Boşalma Nedenleri

Erken boşalmaya neden olabilen hormon, enfeksiyon ve sinir sistemi hastalıkları bulunmaktadır. Diyabet, hormon bozuklukları, multiple skleroz, prostat bezi sorunları erken boşalmaya neden olan biyolojik hastalıkların başında gelmektedir.

Psikolojik erken boşalma nedenleri;
Yetersiz cinsel deneyim
Kişinin beden imajına ilişkin olumsuz algılar
İlişki yeniliği
Aşırı heyecan ve uyarılma
İlişki baskısı
Endişe
Kendini suçlama ve yetersizlik hissetme
Depresyon
Kontrol ve yakınlıkla ilgili psikolojik sorunlar olarak sıralanabilir.
Bu psikolojik faktörler, özellikle daha önce normal boşalma yaşayan ve daha sonra erken boşalma yaşayan erkeklerde en sık görülen nedenlerdir. Bu tip erken boşalmaya kazanılmış erken boşalma denilmektedir. Bu tip boşalma erkekte sonradan ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, ömür boyu devam eden erken boşalma sorunu, daha erken travmalar nedeniyle yaşanır.

Bunlara örnek olarak;

Cinsel istismara uğramak
Sıkı kuralcı cinsel eğitim ve yetiştirilme tarzı
Travmatik cinsel ilişki deneyimi
Psikolojik olumsuz koşullanma (gençler yakalanmaktan korktukları için hızlı mastürbasyon yaparlar ve boşalırlar) gibi durumlar verilebilir.

Cinsel terapistlerin, bir erkeğin neden erken boşalma sorunu yaşadığı ile ilgili farklı görüşleri vardır.

Psikodinamik yaklaşım, kadınlara yönelik bilinçdışı düşmanca duygusal durumlara, davranışçı yaklaşım, Erken boşalmanın duyumsal farkındalıkta bir eksiklik (cinsel heyecan seviyelerinin işaretini anlamamak) ya da erken öğrenilen deneyimler tarafından koşullandırılan tepkiler (örn., arabanın arka koltuğunda aceleci ve gergin sevişme) nedeniyle geliştiğine, bilişsel yaklaşım erken boşalmayı kötü algılayan düşüncedeki çarpıklıklara (örn., aşırı felaketleştirme, kötü algılama), aile/ilişki yaklaşımı, çiftler arası ilişkinin dinamiklerine, güç ve kontrol konularına ve her bir partnerin duygusal ve cinsel yakınlık yönetimine vurgu yapmaktadır.

Kayseri Uzman Psikolog Cinsel terapistlerin erkeklerin erken boşalmasının nedenleri konusunda farklı görüşleri vardır.

Psikodinamik yöntem, kadınların bilinçsiz düşmanca duygusal durumunun, davranışsal yöntemlerin, duyusal farkındalık eksikliğinden (cinsel heyecan seviyesinin ipuçlarını anlamama) veya erken deneyimlerle belirlenen tepkilerin (örneğin bir arabanın arka koltuğunda olduğu gibi aceleci, hızlı sevişme)  nedeniyle oluştuğuna., bilişsel yöntem, düşüncedeki çarpıklıkları, erken boşalma algısını(örneğin, aşırı felaket, yanlış algılama), aile/ilişki yöntemlerini, çift ilişkisi dinamiklerini, güç ve kontrol sorunlarını ve her bir eşin duygusal ve cinsel yakınlığının yönetimini vurgular.

Erken boşalma sorunu tedavisi Çoğu psikoterapist/seks terapisti, farklı teorik yöntemlerden fikirler toplar ve kişiselleştirilmiş genel psikoterapi biçimleri sunar.

Kayseri Erken Boşalma Sorunu Tedavisi
Psikoterapistlerin/cinsel terapistlerin çoğu, farklı kuramsal yaklaşımlardan gelen fikirleri bir araya toplamakta ve bireye özgü bütüncül bir psikolojik tedavi biçimi sunmaktadır.

Mevcut erken boşalma psikoterapisi, psikodinamik, davranışsal ve bilişsel yöntemlerin kısa süreli bir psikoterapi modelinde entegrasyonunu içerir. Erken boşalma olan erkekler ve çiftler için psikoterapi, cinsel becerilerin/tekniklerin öğrenilmesine ve etkin kullanımına, ayrıca özsaygıya, performans kaygısına ve çiftler arasındaki çatışmalara odaklanır. Kayseri Erken BoşalmaTedavisi psikoterapisinin birçok amacı vardır.

Bunlar şunları içerir:

(1) Boşalmayı kontrol etme ve/veya geciktirme tekniklerini öğrenin;

(2) Kendi cinsel performansınıza güvenin;

(3) Performans kaygısını azaltın;

(4) Katı cinsel repertuarı değiştirin;

(5) Yakınlık engellerini aşın;

( 6) Artan ve kalıcı işlev bozukluğu olan kişilerarası ilişki sorunlarını çözün;

(7) Cinsel işlevi engelleyen duygu/düşünceleri kabul edin;

(8) İletişimi güçlendirin.

Erken boşalma bozukluğunun tedavisinde davranışçı terapiler önde gelmektedir.

Kayseri’de Sarı Psikoloji’nin cinsel terapi üzerine uzmanlaşmış psikoterapistleri de erken boşalma tedavisinde davranışçı yöntemleri kullanmaktadır.

Davranış terapisinin temel amacı, erkeklerin orgazmdan önce heyecanı tanımayı ve izlemeyi öğrenmelerine ve orgazmı bastırmalarına veya cinsel heyecanı azaltmak için vücut hareketlerini değiştirmelerine yardımcı olmaktır. Davranışçı terapide çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Bunlardan en ünlüsü "durdur-başlat" teknolojisidir. Diğer stratejiler arasında "sıkma" teknikleri, cinsel aktivitenin başlamasından hemen sonra genital uyarının ertelenmesi ve farklı uyarı biçimlerinin (manuel, oral) denenmesi yer alır. Ayrıca cinsel eğitim, kaygı azaltma, mastürbasyon eğitimi ve uyarma eğitimi de kullanılabilir.

Erken Boşalma için psikoterapi/cinsel terapi, bireysel, çift olarak veya grup şeklinde yapılabilir.

Genel olarak, Erken Boşalma tedavisinde psikolojik müdahalelerin uzun süreli gözlemini içeren çoğu bilimsel araştırma, tedaviden sonra erken boşalma oranlarının azaldığını göstermiştir. Masters ve

Johnson, “sıkma” tekniğini kullanmanın, duyumlara odaklanmanın, bireysel terapiyle beraber cinsel beceri ve iletişim eğitiminin sonuçlarını bildirdikleri çalışmalarında “başarısızlık oranları”nın tedaviden hemen sonra ve 5 yıllık gözlemde sırasıyla %2,2 ve %2,7 olduğunu belirtmişlerdir.

Erken boşalmanın tek kalıcı tedavisi cinsel terapi ile erkeğe boşalma kontrolünün öğretilmesidir. Bu, ortalama 3 aylık bir tedavi süresinde sağlanabilmekte, kişi bir kez boşalma kontrolünü öğrendiğinde bir daha yaşam boyu asla unutmamaktadır.

Kayseri’de Sarı Psikoloji Uzman Psikoterapist/ Cinsel Terapist kadrosu ile erken boşalma sorununu başarılı bir şekilde tedavi etmektedir.

Bireyler cinsel terapi sayesinde erken boşalma sorununu kontrol edebilmekte ve bu sorunu tekrar yaşamamaktadır.

Kayseri Psikolog | Kayseri Cinsel Terapist | Kayseri Uzman Psikolog | Kayseri Erken Boşalma Tedavi