Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Oyun Terapisi

Kayseri Oyun Terapisi

Kayseri Oyun, çocukların doğal bir sürecidir ve çocuk denildiğinde akla oyun gelir. Landreth oyunun çocuklar için doğal oluşunu “Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar.” cümlesi ile dile getirmektedir.  
Oyunlar çocuklar için doğal bir iletişim aracıdır.

Oyunlar, çocukların kendilerini ifade etmek için kullandıkları sembolik dildir. Çocuklarla iletişim kurmanın ve dünyalarını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun bu yöntemlerden en doğalı, yaygın olarak kullanılanı ve en sağlıklısıdır. Oyun, çocuğun doğal iletişim dili olduğu için çocuklara birçok katkı sağlar. 

Oyun, çocukların kendilerini ifade etmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri, yaratıcı potansiyellerini geliştirmeleri ve dil, düşünme, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirmeleri için önemli bir araçtır. 
 Oyunlar, her çocuğun gerçek hayatından daha çok özümsediği, içinde yaşamayı ve mutlu olmayı kabul ettiği bir dünyadır. Oyunlar her yaştan insanın hayatında önemli rol oynayan bir aktivitedir. Yetişkinler için oyun, eğlenmek, dinlenmek ve boş zaman aktiviteleri anlamına gelirken, çocuklar için içinde yaşadığı dünyayı ve çevresindeki insanları tanımanın ve anlamanın bir yoludur. Bir çocuğun bakış açısından oyun, çocuğun en değerli işidir ve oyuncaklar onun en değerli aracıdır.

Kayseri Oyun Terapisi Nedir?

Kayseri Oyun terapisi, çocuklarla bir danışma biçimidir ve çocukların oyun ile kendilerini doğal bir şekilde ifade edebilecekleri görüşüne dayanır. Bu, yetişkinlerin yaşadığı sıkıntıları konuşarak ifade etme şekline benzer şekilde çocukların oyun oynaması, canlandırması veya açığa vurması, başka bir deyişle duygularını ve sorunlarını keşfetmesi anlamına gelir. Oyun terapisinde danışmanlık, terapötik etkileşimin temeli olarak çocuklarda oyunu kullanır.

Oyun, terapistlere kendi dünyalarına erişim sağlayan çocukların kendilerini ifade etme dilidir. Çocuğun oyunda yaptığı ve söylediği çoğu şey, çocuğun dünyasındaki ilişkilerin ve durumların sembolik ve mecazi bir tasviri olarak kabul edilir. Bu tasvir, çocuğun iletişim biçimini gösterir.

Çocukların alıcı dili genellikle ifade edici dilden daha hızlı gelişir. Çocuklar yaşadıklarını, duygularını nasıl ifade edeceklerini, anlatacaklarını bilmeseler bile kavramları anlayabilirler. Bu durum, çocukların durumlarını ya da fikirlerini ifade edemeseler bile yine de oyunlar, oyuncaklar ve kavramlar aracılığıyla açıklayabildiklerini göstermektedir.  Çünkü oyun çocuğun dilidir. Bu nedenle terapistler çocuklarla iletişim kurmak için sıklıkla oyunları ve oyuncakları tercih ederler.
 

Kayseri' de Çocuklar Neden Oyun Terapisi Kullanılmaktadır?

Çocuk danışmanlığı hizmetlerinin ele alınması, yetişkin danışmanlık hizmetlerinden farklıdır. Bu farklılığın oluşması için en temel gereksinim, çocukların gelişimleri sırasında farklı özelliklere sahip olmaları olarak ifade edilebilir.

Kayseri Oyun terapisinin günümüzde çocuklara danışmanlık yapmak için yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeni, on iki yaşından küçük çocukların duygu ve düşüncelerini sözlü olarak sınırlı düzeyde ifade edebilmeleri olarak değerlendirilebilir. Bu gruptaki çocuklar için genellikle danışma seanslarına katılmak ve oturup terapiste deneyimlerini ve duygularını kelimelerle açıklamaya çalışmak zor görünmektedir. 

Bu grup çocukların gelişimsel özellikleri nedeniyle konuşma temelli terapiden yararlanma konusunda yeterli becerilere sahip olmadıkları söylenebilir. Bunun yerine çocuklar terapi sırasında oyuncak, resim, hikaye, kil, kukla vb. kullanabilirler. Bu araçlar sayesinde terapistlerle daha rahat iletişim kurabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bilinmektedir.

Kayseri Oyun Terapisi Hangi Yaş Grubundaki Çocuklara Uygulanmaktadır?

Kayseri Oyun terapisi 2-12 yaş aralığında çocuklara uygulanmaktadır. 2 yaş çocuğun oyun oynamaya kendisini oyunlarla ifade etmeye başladığı yaştır. Bu yaştan itibaren oyun terapisi kullanılabilir.

Kayseri Oyun Terapisi Hangi Sorunların Tedavisinde Kullanılmaktadır?
Kayseri Zorbalığa uğrayan çocuklar, 
• Kayseri Zorbalık sergileyen çocuklar
• Kayseri Yas/kayıp yaşayan çocuklar 
• Kayseri Anne babası boşanmış çocuklar 
• Kayseri Aile bireylerinden biri veya her ikisi tarafından terk edilen çocuklar 
• Kayseri Bir veya daha fazla fiziksel, duygusal ve cinsel istismar durumu yaşamış çocuklar 
• Kayseri Krizler ve travma nedeniyle davranış sorunları yaşayan çocuklar (örn. depremler, çatışmalar, ameliyatlar, hastalıklar).
• Kayseri Kaygı bozukluğu olan çocuklar
• Kayseri Depresyon teşhisi konan veya depresyon belirtileri gösteren çocuklar 
• Kayseri Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar 
• Kayseri Seçici mutizmli çocuklar • Okulda başarısız olan çocuklar 
• Kayseri Sosyal ilişkiler kurmakta güçlük çeken ve sosyal uyum sorunu yaşayan çocuklar, 
• Kayseri Fiziksel engelleri nedeniyle çeşitli sorunları olan çocuklar 
• Kayseri Enürezis ve enkoprezis gibi sorunları olan çocuklar. 
• Kayseri Kardeşlerini kıskanan çocuklar
• Kayseri Yalan söyleme, hırsızlık yapma gibi davranış bozuklukları sergileyen çocuklar, 
• Kayseri Parmak emme, saç çekme, tırnak yeme kasılma gibi sorunları olan çocuklar

 

Yukarıda bahsedilen sorunları yaşayan çocuklarda Kayseri Oyun terapisi birincil tedavi yöntemi ya da destekleyici tedavi olmaktadır.

Terapide İzlenen Yol Nelerdir ?

Çocuğun anne babası ile iletişim kurarak çocuğun ayrıntılı  yaşam hikayesi öğrenilir. Elde edilen bilgiler ışığında çocuğa uygun oyun terapisi yaklaşımı seçilir. Çocuğun problemine göre yönlendirmeli veya yönlendirmesiz bir yaklaşım kullanılır. Oyun terapisinde  çocuğun bireysel gereksinimleri çok önemlidir bu nedenle terapi süresince çocuğa odaklanılır.
Terapist çocukla sıcak arkadaşça bir ilişki kurarak onu bir kriterin içine sokmadan olduğu gibi tam olarak kabul eder. Terapistin samimi tavrı ve  koşulsuz kabulüyle birlikte oluşan güven ortamında çocuk duygularını korkmadan çekinmeden yaşar ve oyunlarla gösterir. 

Kayseri Oyun Terapisi Odasında Hangi Oyuncaklar Vardır ? Neden ?

Oyun terapisinde odalar ve oyuncaklar özel olarak seçilir. Çocukların günlük yaşamlarında ifade etmekte zorlandıkları duyguları özgürce ifade etmelerine yardımcı olmak için her oyuncak ve materyalin farklı bir anlamı vardır. Örneğin kuklalar, bebekler, hayvanlar, boya ve kum bunlardan bazılarıdır.
 

Çocuklar Ne Sıklıkla Oyun Terapisi Almalıdır?

Oyun terapisinin süresi çocuktan çocuğa değişiklik göstermektedir. Bu sürenin uzunluğu çocuğun yaşadığı sorunun büyüklüğüne ve çocuğun soruna olan bakış açısına göre değişmektedir. 
 

Kayseri Oyun Terapisi ile Çocukla Evde Oyun Oynamanın Farkı Nedir ?

Oyun terapisi, günlük oyun oynamaktan farklıdır. Oyun terapisi çocukların hayat şartlarına doğal olarak verdiği tepkileri ortaya çıkarmasını sağlar. Oyun terapisti oyun odasında empati, koşulsuz kabul ve anlayış atmosferi yaratarak çocuğun duygularını kolayca ifade etmesini sağlamaya çalışır. Oyun terapistinin varlığı çocuğun kendini Kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine ve kontrol hissini veya zor durumların farkına varabilmesine uygun ortam sağlar.

Kayseri Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir?
 

Oyun terapisinin çocuğa yüzlerce faydası olmakla beraber, bu yöntemin bazı faydaları şunlardır:  
• Çocukların duygularını ifade etmelerini kolaylaştırmak, 
• Kendine güven ve duygusal yeterliliğin değerini artırmak,
• Çocukların hayatındaki travmatik olayların neden olduğu kaygıyı azaltmak,
• İlişkilerde sağlıklı bağlar kurmak veya arttırmak, 
• Yerinde ve uygun davranışın değerini artırmak,
•  Korkularını yenmek,
• Kendi sınırlarını tanır ve bunları kendi belirler, 
• Sorumluluk duygusu geliştirmek,
• Çocuklar olumlu bir benlik duygusu oluşturarak kendilerini kabul ederler.

 Ayrıca oyun terapisinden sonra çocuklar çözüm üretmede daha başarılı oluyorlar. Bu sayede mevcut ve gelecekteki problemlerle kolayca başa çıkabilirler.

Kayseri Oyun Terapisi Nereden Alınmalıdır?

Çocuklar için oldukça önemli olan bu psikolojik danışmanlık sürecinde, mutlaka çocuklarla çalışan bu  alanda uzmanlaşmış psikologlardan/pedagoglardan yardım alınması gerekmektedir.

Kayseri’de Sarı Psikoloji uzman pedagog/ psikolog ekibiyle Oyun Terapisi konusunda hizmet vermektedir. 

Kayseri Oyun Terapisi | Oyun Terapisi Yöntemleri | Aile Danışmanı | Kayseri Psikolog | Kayseri Psikolog Randevu